IMG 9767

Onbeheersbare PG problematiek en neiging tot weglopen (hospice is een open afdeling).

 

De cliënt woont in verpleeghuis (de zorg aan het eind van het leven is een onderdeel van de taken van een Wlz-instelling; van een verpleeghuis wordt verwacht dat zorg op basis van ZZP 10 indicatie geleverd kan worden).

 

De cliënt woont in woonzorgcentrum met uitzondering van patiënten die Wlz zorg in een woonzorgcentrum ontvangen en gezien de complexiteit van zorg in de terminale fase van hun leven hospicezorg nodig hebben. De beleidscriteria zijn als volgt:

  • zeer intensieve 24-uurszorg die in andere dan ZZP 10 of PTZ pakketten niet mogelijk is
  • noodzaak tot bestrijding van zware pijn/verwardheid/benauwdheid/onrust
  • complexe zorg/inzet van verschillende disciplines/noodzaak van continue nabijheid van zorg