De zorg wordt verleend vanuit een multidisciplinaire benadering.

 

Er is 24 uur/7 dagen per week een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig en er vindt ondersteuning plaats van het zorgproces door geschoolde vrijwilligers. Medische begeleiding kan worden geboden door de eigen huisarts. Deze kan geadviseerd worden door het Palliatieteam Midden Nederland. Wanneer de eigen huisarts de zorg niet kan of wil bieden, levert de aan het hospice verbonden huisarts de medische zorg.

 

Aanwezige functies CustomPsycho-sociale begeleiding geschiedt onder andere door de geestelijk verzorger van het hospice, psychosociale begeleiding en nazorg van en voor naasten door twee gespecialiseerde verpleegkundigen. Medisch en verpleegkundig complexe zorg (medisch-technisch) is mogelijk. Complementaire zorg zoals aromatherapie, ontspanningsmassage, therapiebaden, koken vanuit het hart en beeldende begeleiding is geïntegreerd in het totale zorgaanbod.