Wij verlenen zorg vanuit een multidisciplinaire benadering.

 

Er is 24 uur per dag en 7 dagen per week een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig. Er vindt ondersteuning plaats van het zorgproces door geschoolde vrijwilligers. Medische begeleiding kan worden geboden door de eigen huisarts. Deze kan advies krijgen van het Palliatieteam Midden Nederland. Wanneer de eigen huisarts de zorg niet kan of wil bieden, levert de huisarts, die verbonden is aan het hospice, de medische zorg.

 

Aanwezige functies CustomPsychosociale begeleiding geschiedt onder andere door de geestelijk verzorger van het hospice.

Twee gespecialiseerd verpleegkundigen bieden psychosociale begeleiding en nazorg van en voor naasten.

Medisch en verpleegkundig complexe zorg (medisch-technisch) is mogelijk.

Complementaire zorg zoals aromatherapie, ontspanningsmassage, therapiebaden, koken vanuit het hart en beeldende begeleiding is geïntegreerd in het totale zorgaanbod.