Permanente opname

Levensverwachting van maximaal drie maanden. De complexiteit van zorg kan niet te hoog zijn in combinatie met de zorg voor de al aanwezige gasten.

 

IMG 9270Tijdelijke- of respijtopname

Patiënt heeft een progressief, pre-terminaal ziektebeeld, de levensverwachting mag onbepaald zijn. Een geldig indicatiebesluit is aanwezig, contact via het sociaal team van de gemeente waar de patiënt woont.

 

Bij respijtopname geldt dat de patiënt voor een periode tot drie weken wordt opgenomen, zodat de palliatieve zorg kan worden gestructureerd. Een voorbeeld hiervan kan het in kaart brengen van de bestaande problemen zijn. Tijdens de opname kan worden gestart met symptoombestrijding en worden geobserveerd wat het effect van de ingezette behandeling is. Een andere reden kan het tijdelijk ontlasten van de mantelzorger zijn.