Het stichtingsbestuur

  • overlegt met de Raad van Bestuur van Warande en de teammanager van het hospice over de begroting en de verantwoording;
  • besteedt zorg en aandacht aan de donaties van donateurs, fondsen en andere potentiële geldgevers;
  • draagt bij aan PR/communicatie om de naamsbekendheid van het hospice en de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug te vergroten bij donateurs, geldgevers en relaties;
  • steunt Warande bij het bedenken van de mogelijkheden voor een andere huisvesting van het hospice.

 

 67A7791cHans Peter van VelthovenBeloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij kunnen voor de ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden gemaakte onkosten declareren.