Omdat de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' de ANBI-status heeft, kunt u uw gift - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van uw belastbaar inkomen. Vermeld hierbij het RSIN-nummer van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug: 805129005.

Transparante informatie
Een belangrijke voorwaarde van de ANBI-regeling is het publiceren van essentiële informatie over de instelling. Op deze pagina krijgt u inzicht in de doelstellingen, het beleid, de financiële verantwoording en activiteiten van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug bestaat uit:

  • de heer Henk Vermeulen: voorzitter
  • de heer Michel Schilders: secretaris en projecten
  • de heer Rune Köster: penningmeester
  • mevrouw Daniëlle Swart: fondsenwerver en projecten
  • mevrouw Ans Pereboom: communicatie en projecten

 

Contactgegevens
Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug
Postbus 955
3700 AZ  Zeist
Telefoon: 030 - 698 42 80
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doelstelling
De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug verwerft middelen om activiteiten en voorzieningen te financieren die niet gedekt worden door de algemene middelen en die bedoeld zijn voor het bevorderen van het algemeen welzijn van de gasten van het hospice en/of palliatieve zorg in de regio. Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug richt zijn activiteiten voornamelijk op het werven en informeren van donateurs die gedurende een zekere periode, of door eenmalige gift, schenking, erfstelling, legaat of andere baten te kennen geven de activiteiten van hospice Heuvelrug en de palliatieve zorg in de regio te willen ondersteunen. Daarnaast worden fondsen en instanties benaderd met het verzoek om tevoren omschreven projecten te financiëren.

Beleid
Het stichtingsbestuur:

  • overlegt met de teamleider van het hospice en de Raad van Bestuur van Warande over de begroting en verantwoording;
  • besteedt zorg en aandacht aan de donaties van donateurs, fondsen en andere potentiële geldgevers;
  • draagt bij aan PR/communicatie om de naamsbekendheid van het hospice en de Stichting Vrienden Hospice heuvelrug te vergroten bij donateurs en relaties.

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij kunnen voor de ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden gemaakte onkosten declareren.

Bankrekeningen

  • ING bank: NL67 INGB 0007 3336 63, ten name van Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug
  • Rabobank: NL07 RABO 0395 2338 01, ten name van Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug

 

Financiële verantwoording 2016
De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug hebben in 2016 bijgedragen aan de salariskosten van de coördinator vrijwilligers, de naastenbegeleiding en de geestelijke verzorging en aan scholing voor het hospice team op het gebied van palliatieve zorg. Daarnaast maakte zij de coulanceregeling mogelijk, ter ondersteuning van degenen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen. De bijdrage van donateurs laten de laatste drie jaar een jaarlijkse daling zien van ongeveer 10%.

Het bestuur is activiteiten gestart om financiële middelen te werven waarmee een belangrijk deel van de kosten van de toekomstige nieuwe huisvesting van het hospice kunnen worden gedekt. Er wordt door de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug geen kosten vergoed bij het hospice die onder de reguliere financiering vallen. Vergoed - of bijgedragen - wordt aan extra zorg en comfort voor de gasten van het hospice.

Het bestuur is dankbaar voor alle financiële bijdragen van het afgelopen jaar en de grote betrokkenheid van gasten, hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Zij allen hebben hun bijdrage geleverd aan kwalitatief hoogwaardige hospicezorg. Als u belangstelling heeft voor een meer gedetailleerd inzicht in het resultaat kunt u die informatie opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Documenten 

Financiële verantwoording Stichting Vrienden Palliatieve Zorg Utrechtse Heuvelrug e.o. 2019
Jaarrekening 2019 Stichting Vrienden Palliatieve Zorg Utrechtse Heuvelrug e.o. 2019

 

Meer informatie over een ANBI status vindt u via www.belastingdienst.nl/anbi.