Totaal opgenomen: 62 gasten, waarvan 35 vrouwen en 27 mannen

Gemiddelde leeftijd: 79,26 jaar

 

Aantal opgenomen zorgvragers: 62

Aantal zorgdagen: 1880

Bedbezetting: 85,84%

Gemiddelde opnameduur: 28,11 dagen

Nieuwe opnames per bed: 9,50

 

Verblijfplaats tijdens aanmelding

Thuis of bij familie/vrienden: 31

Ziekenhuis: 35

Verpleeghuis: 2

Zorgcentrum: 1

Instelling VGL: 1

Anders/niet ingevuld: 41