Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug steunt hospice Heuvelrug door activiteiten te ontwikkelen en de financiële opbrengsten aan het hospice beschikbaar te stellen.

 

Naamgeving

De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41186991.

 

IMG 9731Hoe kunt u het hospice Heuvelrug steunen?

Voor het in stand houden van de hoge kwaliteit van zorg aan gasten en hun naasten is hospice Heuvelrug voor een belangrijk deel aangewezen op de steun van particulieren en bedrijven. De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug (SVHH) is opgericht om hiervoor fondsen te werven en donateurs te interesseren. Iedere financiële steun wordt op prijs gesteld.

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt bijdragen. Met uw giften kan de SVHH onder meer opleiding en ondersteuning van vrijwilligers, hartverwarmende projecten voor bewoners, speciale voorzieningen en huisvestigingszaken bekosten. Daarnaast kan de SVHH een tegemoetkoming verstrekken aan gasten, die niet in staat zijn om uit eigen middelen de kosten te dragen die de basisverzekering niet vergoedt.

 

Doe een gift

Voor medewerkers van het hospice is het essentieel dat de gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben. Dat zit vaak in kleine dingen, zoals bloemen op tafel, kunst aan de wanden, een lekker kopje vers bereide soep. Kortom, alles dat eraan bijdraagt dat gasten, hun familie en vrienden zich thuis voelen.

Naast de inkomsten voor de verpleegkundige zorg vanuit de zorgverzekeraar en de eigen bijdragen van gasten is hospice Heuvelrug afhankelijk van giften. Hiermee kunnen extra voorzieningen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door middel van kleinschalige projecten die het welzijn van de gasten en naasten veraangenamen. Ook kan met deze extra inkomsten het werk van de vrijwilligers in het hospice worden ondersteund en gefaciliteerd. Hierbij kan gedacht worden aan themabijeenkomsten, opleidingen en extra trainingen.

Helpt u ons?
Uw vrijgevigheid en zorgzaamheid waarderen wij zeer. Met uw steun kunnen medewerkers van het hospice garant staan voor een zo prettig mogelijk verblijf voor gasten en hun naasten.

 

Steun hospice Heuvelrug, nu en in de toekomst

Draag structureel bij aan de zorg in het hospice: