Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug is voor een belangrijk deel aangewezen op de steun van particulieren en bedrijven.

Er zijn verschillende manieren waarop u een bijdrage kunt leveren aan het in stand houden van de hoge kwaliteit van zorgverlening die in het hospice wordt geboden aan gasten en hun naasten. U kunt het hospice steunen met een gift of een periodieke schenking, of door Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug op te nemen in uw testament.

Zo kan de Stichting, mede dankzij uw steun, nóg meer doen om de kwaliteit van zorgverlening in stand te houden en te verbeteren.

 

De mogelijkheden

Gift

Een gift kunt u overmaken op rekening NL67 INGB 0007 3336 63 ten name van Vrienden Hospice Heuvelrug te Zeist, onder vermelding van 'gift' en uw adresgegevens.

 

IMG 9973Periodieke schenking

U schenkt een vast bedrag gedurende een periode van vijf jaar of langer. In het verleden was hiervoor een notariële akte nodig. Sinds 1 januari 2014 is het voldoende als u de ´Overeenkomst periodieke gift in geld´ invult via de website van de belastingdienst. U kunt ook gebruik maken van dit formulier

 

De Stichting geeft de voorkeur aan een jaarlijkse incasso. U kunt eenvoudig een incassoformulier ´Betalingsvolmacht´ invullen via de website van de belastingdienst. U kunt ook gebruik maken van dit formulier.

 

Gelieve bovenstaande formulieren in tweevoud op te maken, te ondertekenen en tezamen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en (indien van toepassing) ook van uw partner, per post te sturen aan:

Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug

t.a.v. de heer S. Dijkstra, penningmeester

Postbus 955

3700 AZ Zeist

 

Bovengenoemde formulieren of een verzoek tot toezending van een acceptgiro kunt u ook aanvragen via telefoon 030 698 42 80 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Een periodieke schenking kan voor u gemakkelijk en fiscaal interessant zijn. Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen;
  • u regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging;
  • de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

 

Een periodieke machtiging kunt u als volgt opzeggen:

  • een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • een briefje naar: Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug, Postbus 955, 3700 AZ Zeist.

 

Vergeet u in beide gevallen niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

 

Legaat

Een door u vastgesteld bedrag komt na uw overlijden ten goede aan Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug. U legt dit vast in uw testament. 

 

Erfstelling

U benoemt Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug tot één van uw erfgenamen. U legt dit vast in uw testament. Hoeveel Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug ontvangt, is afhankelijk van de omvang van uw nalatenschap en van het aantal medeerfgenamen.

Club van 100

Margriet Bloembinders te Zeist doneert wekelijks een prachtig boeket verse bloemen. www.margrietbloembinders.nl

Supermarkt Attent van Dijk te Austerlitz bezorgt kosteloos bestelde boodschappen bij het hospice. www.supermarktvandijk.nl

Van de Waerdt Textiel te Doorn bedrukt gratis de hardloopshirst voor het hospiceteam dat deelneemt aan de Heuvelrugloop 2016. www.vandewaerdt.nl

Bruno Event Support te Werkhoven vergoedt (een deel van) de aanschaf van de hardloopshirts voor het hospiceteam dat deelneemt aan de Heuvelrugloop 2016. www.brunoeventsupport.nl

Het Studiehuys te Doorn vergoedt (een deel van) de aanschaf van de hardloopshirts voor het hospiceteam dat deelneemt aan de Heuvelrugloop 2016. www.hetstudiehuys.nl

Eldermans | Geerts Advocaten te Zeist schenkt de komende vijf jaar een vast bedrag aan hospice Heuvelrug. www.eldermans-geerts.nl