Vanuit de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug werden in de afgelopen jaren onder meer de personeelskosten van de geestelijk verzorger, de familie ondersteuner, de coördinator vrijwilligers en de huisarts betaald, als ook vrijwilligersondersteuning en de aanschaf van zorgapparatuur. Daarnaast besteedt de Stichting haar middelen aan de verstrekking van een aanvulling op de eigen bijdrage voor gasten die de kosten niet kunnen dragen. De komende jaren richt de Stichting zich specifiek op het verwerven van extra middelen voor de toekomstige huisvesting van het hospice.

 

Vaste donateurs

De Stichting is zeer dankbaar voor het grote aantal donateurs dat jaarlijks ongeveer € 40.000 bijdraagt in de vorm van maandelijkse, kwartaal- of jaarbijdragen. Daarnaast ontvangt de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug in wisselende mate eenmalige grotere of kleinere giften van particulieren, fondsen of bedrijven.