67A7881cHans Peter van VelthovenInitiatief

Hospice Heuvelrug is ontstaan uit een initiatief van de Stichting Palliatieve Zorgverlening Heuvelrug (SPZH) en de Algemene Stichting Ouderenzorg Zeist-Houten (ASOZ). De SPZH is opgericht in augustus 1994 met als doel: "De terminale zorgverlening in de Utrechtse Heuvelrug en omgeving doelmatig gestalte te geven en uit te bouwen, daaraan bekendheid te geven en de deskundigheid terzake te bevorderen”. Deze zorgverlening gebeurt door middel van thuiszorg of dagopvang of een verblijf in een hospice. Uitgangspunt moet zijn dat de gast de zekerheid moet hebben het leven tot het laatste moment waardig uit te kunnen leven zonder levensverkortende of zinloze levensverlengende handelingen”.

 

Oprichting

Met dit doel en dit uitgangspunt voor ogen kwam het bestuur van SPZH in contact met de ASOZ. Deze stichting exploiteerde het woonzorgcentrum Heerewegen te Zeist en De Loericker Stee te Houten. Ook de directie van Heerewegen zocht naar mogelijkheden om een hospice te realiseren. Beide organisaties besloten samen te werken en dit leidde tot het oprichten van hospice Heuvelrug, gevestigd in woonzorgcentrum Heerewegen.

 

 67A7927cHans Peter van VelthovenOpening 1 maart 1999

Nadat verpleegkundigen, gespecialiseerd in de terminale en palliatieve zorgverlening, in dienst waren genomen en een netwerk van vrijwilligers was opgebouwd, ging het hospice op 1 maart 1999 open. Er waren vier gastenkamers en een huiskamer beschikbaar. Inmiddels is het aantal gastenkamers uitgebreid naar zes. Na een verbouwing in 2003 beschikt iedere gast over een kamer met een eigen sanitaire ruimte. Verder is er een volledig aangepaste badkamer.

  

Op 1 juli 2005 is de Algemene Stichting Ouderenzorg Zeist-Houten samengevoegd met het Reactiverings- en verpleeghuis Bovenwegen te Zeist en de Stichting Rooms-Katholieke Bejaardenzorg Bilthoven in een nieuwe stichting Warande. Hospice Heuvelrug maakt nu dus deel uit van Warande. Op 4 oktober 2005 is de Stichting Palliatieve Zorgverlening Heuvelrug, samen met de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug (SVHH), opgegaan in een nieuwe stichting.

 

De SVHH was enkele jaren geleden opgericht met het doel gelden te werven voor het in stand houden van hospice Heuvelrug en het geven van bekendheid aan het werk van het hospice. Om praktische redenen werd besloten beide stichtingen samen te voegen tot één stichting onder de  naam Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug.