Na een succesvolle deelname in 2016 stond ook dit jaar een sportief team van hospice Heuvelrug aan de start van de Heuvelrugloop in Maarn. Evenals als vorig jaar was het doel van deze activiteit om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen ten behoeve van het hospice*.

Het hospice was met een team van 14 hardlopers goed vertegenwoordigd. De groep bestond uit medewerkers van het hospice (vrijwilligers en verpleegkundigen), een medewerker van afdeling catering van Warande, een bestuurslid van Stichting vrienden hospice Heuvelrug en familie en vrienden. Vijf van de deelnemers liepen 10 kilometer, en negen sportievelingen gingen voor het 4,2 kilometer parcours. Mede dankzij enthousiaste aanmoediging van supporters van het hospice langs de route, is het alle lopers gelukt om succesvol te finishen.

Bijzonder en vermeldenswaardig feit was dat dit jaar dat, naast het team hardlopers, Vier personen het parcours wandelend hebben afgelegd. Al deze wandelaars waren betrokken bij het hospice doordat onlangs één van hun dierbaren in het hospice was overleden. Zij ontmoetten elkaar destijds onder verdrietige omstandigheden in het hospice, waarna een nauwe band in de privé sfeer is ontstaan. Zij wandelden samen met een van de verpleegkundigen.
Het team van het hospice heeft wederom een mooi sponsorbedrag bij elkaar gelopen, waarmee het hospice heel erg blij is. Heel veel dank voor uw gulle gaven.

De teller voor dit jaar staat op € 1.220,00 vorig jaar (2016) was dat ruim € 2.009,00

Alle lopers en supporters kijken terug op een sportieve, goed georganiseerde en gezellige Heuvelrugloop.
De datum voor volgend jaar is alvast in de agenda genoteerd!sponsorloop

Hartelijke groet, namens het hele team,

Miriam Hogervorst, verpleegkundige

*De opbrengst van de sponsorloop wordt besteed aan kosten die niet worden gedekt vanuit de Zorgverzekeringswet.
Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het opleiden en bijscholen van vrijwilligers, het kunnen bieden van aromazorg et cetera. Daarnaast zal het huidige onderkomen van het hospice binnen Heerewegen in de loop van de komende jaren worden afgebroken. Voor de inrichting van een nieuw onderkomen binnen Warande én speciale wensen op het gebied van koken en wonen, moeten extra inkomsten worden gegenereerd. Het belang van het voortbestaan van het hospice in Zeist en omstreken wordt door velen ondersteund, maar heeft financiële consequenties die door giften en sponsorgelden bijeengebracht moeten worden.