Vanaf maart 2017 komen er achtereenvolgens vijf leerling verzorgenden van niveau 3 een verdiepingsstage doen op het hospice. Ze blijven ieder drie weken, met als doel zich te verdiepen in de palliatieve zorg. De leerlingen hebben zelf de keuze gemaakt om hun verdiepingsstage te lopen binnen het hospice. Om die reden zijn ze zeer gemotiveerd om de drieweekse stage te volgen. Ze worden gestimuleerd om de palliatieve zorg van verschillende invalshoeken te verkennen, zoals meewerken in de zorg, gesprekken aangaan met de gasten, familie of het team, een multidisciplinair overleg bijwonen et cetera. 

Na de drie weken volgt er geen beoordeling, maar de stage moet goed en nuttig besteed zijn. In een eindverslag beschrijven de leerlingen welke positieve leerervaringen ze meenemen naar hun eigen werkplek.

Claire van Spanje en Desiree Olthof, verpleegkundigen
Namens de werkgroep educatie