Wilma Verkerk VeldhuizenGespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden bieden de zorg. Er is altijd, dag en nacht, verpleegkundige zorg. Algemene landelijke richtlijnen en standaarden vormen een leidraad in de zorg en nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Geschoolde vrijwilligers helpen hierbij, waardoor alle zorg en aandacht in rust gegeven kan worden. Teammanager Wilma Verkerk-Veldhuizen heeft de leiding en is verantwoordelijk voor de coördinatie.

 

De medische zorg levert uw eigen huisarts. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt de huisarts, die aan het hospice is verbonden, de medische zorg over.

 

Ook naasten kunnen betrokkenheid, begeleiding en steun verwachten. Het hospice heeft een geestelijk verzorger en twee verpleegkundigen met het aandachtsgebied psychosociale zorg en nazorg. Zij kunnen een belangrijke taak vervullen met betrekking tot begeleiding en steun van de gasten en hun naasten in het proces van rouw en afscheid nemen.

 

IMG 9894Eenmaal per twee weken vindt multidisciplinair overleg over de zorg plaats met artsen, verpleegkundigen en de geestelijk verzorger.

 

Zo nodig kan er gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een pijnpomp, een speciaal matras of een zuurstofapparaat.

 

Het hospice heeft zich verder ontwikkeld in het bieden van aanvullende zorg (complementaire zorg) en heeft hierdoor een ruim en breed aanbod in de totale zorgvraag.

  

 

teamfoto 2017 Medium