Palliatieve zorg omvat aandacht voor problemen van lichamelijke, psychosociale én spirituele aard. Vanuit deze integrale zorgvisie is aan het hospice een geestelijk verzorger verbonden. Zij is er voor iedereen, ongeacht religieuze achtergrond of levensovertuiging. De geestelijk verzorger is tweemaal per week een dagdeel aanwezig en komt met iedere gast kennismaken. U kunt zelf aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek.

Gesprekken zijn vertrouwelijk en de geestelijk verzorger heeft een beroepsgeheim.

Levensvragen, zingeving en inspiratie
Spiritualiteit heeft te maken met hoe wij in het leven staan, waar wij ons door laten leiden en wat ons inspireert. De confrontatie met een ernstige ziekte en eindigheid roept vaak zingevingsvragen op, zoals:

  • Wat heeft het leven nog te betekenen?
  • Wat is er nu nog echt belangrijk voor mij?
  • Hoe kijk ik terug?
  • Wat was de rode draad in mijn leven?

 

De geestelijk verzorger kan samen met u stil staan bij wat u overkomt. Een gesprek kan helpen bij het ordenen van uw gedachten en het plaatsen van uw ervaringen binnen uw eigen levensverhaal. Erkenning van wat gelukt of juist niet gelukt is, maar ook ruimte voor liefde en dankbaarheid naar het leven en belangrijke naasten. Samen zoeken naar wat voor u belangrijk is (geweest) en wat u kracht en inspiratie kan geven. Voor iedereen is dit weer anders. IMG 1663De kringloop van de natuur, muziek, een gebed, gedicht of andere mooie tekst, foto's, het zijn maar een paar voorbeelden van wat troost of steun kan bieden. De geestelijk verzorger werkt vanuit een basishouding van presentie, open en respectvol luisteren, aandacht en inlevingsvermogen, van mens tot mens!