Verstrekking hospicezorg

Uw zorgverzekeraar vergoedt de verpleging en verzorging in het hospice. Dit gebeurt vanuit de verplichte basisverzekering. U betaalt voor deze zorg geen eigen risico of eigen bijdrage. Bij opname meldt de administratie van het hospice aan uw zorgverzekeraar dat u hier opgenomen bent.

 

IMG 8825Bijdrage van de gast in de overige kosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt dus uit de basisverzekering de benodigde verpleging en verzorging. Maar vanuit de basisverzekering worden de kosten van uw verblijf (’wonen’) niet gedekt. Deze kosten bedragen € 44,50 per dag. Deze vergoeding dekt de kosten voor:

  • de huur van de kamer inclusief energie en watergebruik
  • het gebruik van telefoon, televisie en internet
  • het wassen van linnengoed en (indien gewenst) kleding
  • de verzorgde maaltijden voor de gast

 

Het bedrag van € 44,50 per dag brengt Warande bij u  in rekening. Als u een aanvullende verzekering heeft, bestaat de mogelijkheid dat uw zorgverzekeraar deze extra bijdrage (deels) vergoedt. U dient dit zelf na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Als u deze extra kosten van € 44,50 per dag niet kunt betalen, hoeft dit geen belemmering te zijn voor opname in het hospice. De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug (SVHH) kan namelijk in bijzondere gevallen (een deel van) deze kosten overnemen. Als u hiervoor in aanmerking denkt te komen, kunt u persoonlijk contact opnemen met teammanager Wilma Verkerk.

 

Voor medicijnen en hulpmiddelen die nodig zijn voor de behandeling gelden dezelfde regelingen als in de thuissituatie. U krijgt van Apotheek Hoge Dennen in Zeist een rekening van medicijnen waarvoor een eigen bijdrage geldt. Dit geldt ook voor zaken die niet binnen het basispakket van de verzekering vallen, zoals bijvoorbeeld handschoenen en bepaalde medicatie en/of verbandmiddelen. Indien u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, kunt u deze kosten zelf declareren bij uw zorgverzekering.

 

Daarnaast vragen wij een vergoeding voor de volgende faciliteiten (als u daar gebruik van maakt): 

  • broodmaaltijd voor logés of bezoekers: € 3,60 per maaltijd
  • warme maaltijd voor logés of bezoekers: € 8,75 per maaltijd

 

Kosten CustomGiften, fondsen en vrijwillige bijdrage

Resterende kosten kunnen worden betaald uit bijdragen van de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug. Deze stichting, die mede-oprichter is van het hospice, verkrijgt gelden uit giften en donaties van fondsen en particulieren.