Hoort u de laatste tijd wel eens vrolijke klanken in de grote huiskamer?
Die zijn afkomstig van onze ”tijdelijke gast”, in de vorm van een Bösendorfer vleugel.
 

Brandpreventietraining voor de keukenploeg van het hospice? Is dat nodig? Wij hebben in de keuken toch geen open vuur? Daar koken wij keramisch, er komt geen lucifer aan te pas. Inmiddels weet ik beter, het is niet alleen vuur dat brand kan veroorzaken. Volgens de zogenaamde branddriehoek zijn brandstof, zuurstof en temperatuur de drie 'ingrediënten' die een brand kunnen veroorzaken.

Een jaar lang sparen voor een lokaal doel, dat is vijf jaar geleden in het leven geroepen door de Stichting Specsavers Steunt. Gedurende het hele jaar 2015 konden klanten met een muntje symbolisch aangeven welk doel ze wilden steunen: het landelijke of het lokale doel. Specsavers Zeist had hospice Heuvelrug in 2015 aangemerkt als het lokale doel.

Een enthousiast hardloopteam van hospice Heuvelrug heeft zich afgelopen zaterdag letterlijk in de kijker gelopen. Tijdens de 11e editie van de Heuvelrugloop te Maarn stond een 14-koppig team startklaar namens het hospice. Iedere loper was gehuld in een fraai sportshirt, aan de voorzijde bedrukt met het nieuwe logo van het hospice en aan de achterzijde met het motto: ´elke kilometer telt´. Het doel van deze activiteit was namelijk om per gelopen kilometer zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen ten behoeve van het hospice.

Eind 2015 kreeg ons hospice meerdere verzoeken van MBO niveau 3 studenten van MBO Utrecht voor een interview en een rondleiding. Zij hadden de opdracht om fictief een nieuw hospice op te zetten met de vraag wat daarvoor nodig is. Het leek ons goed om mee te werken. Enerzijds is het prettig om de studenten verder te helpen, anderzijds levert het wellicht nieuwe bruikbare ideeën op.

Sponsort u het hardloopteam van het hospice?

Op 18 juni aanstaande vindt de 11e Heuvelrugloop plaats in Maarn.
Voor het eerst zal dit keer een team van hospice Heuvelrug aan de start verschijnen en meedoen aan deze pittige bosloop, met als doel zoveel mogelijk sponsoring 'binnen te lopen' voor het hospice. De opbrengsten komen volledig ten goede aan hospice Heuvelrug en worden besteed aan kosten die niet kunnen worden gedekt vanuit de Zorgverzekeringswet.

Donderdag 21 januari jl. heeft wethouder Marcel Fluitman van Zeist het eerste exemplaar van de dichtbundel ‘Het Huis Van De Tijd’ uitgereikt.

Deze uitgave is het ‘poëtisch’ verslag van het project Dichter bij de Zorg 2015 van Stichting Literaire Activiteiten Zeist. In het kader van dit project zijn drie zorginstellingen in Zeist een samenwerking aangegaan met een dichter: hospice Heuvelrug met dichter Jos van Hest, Abrona, een instelling gespecialiseerd in dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten, met dichter Peter Krijn Hesselink en Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt met dichter Fred Penninga.

Elke week ontvangt het hospice mailtjes van studenten van allerlei verschillende opleidingen met een (eind)opdracht of het verzoek om een stageplaats. Elk verzoek bespreken wij zorgvuldig, maar we kunnen helaas niet op alle aanvragen ingaan. Voor vijf ervaren verpleegkundigen viel de beslissing gunstig uit. Deze verpleegkundigen zijn werkzaam op diverse verpleegafdelingen van het UMC in Utrecht en brachten een bezoek aan ons hospice in verband met hun vervolgopleiding tot oncologieverpleegkundige. Teammanager Wilma Verkerk en verpleegkundige Claire van Spanje hebben de verpleegkundigen rondgeleid. In het hospice zijn de wensen en behoeften van de gast leidend en in het gesprek werd duidelijk dat we het erover eens zijn dat hospicezorg  daarin essentieel verschilt van ziekenhuiszorg.  Tijdens de rondleiding hebben we speciale aandacht geschonken aan ons huisgedicht, de wisselende exposities van schilderijen en de bibliotheek.

Het is Eerste Kerstdag, zeer vroeg in de ochtend.

Het hospice-koor zingt voor de gasten.

Drie gasten waren aanwezig op de gang. Bij de overige gasten stond de deur open, zodat  ook zij mee konden luisteren.

Het is ontzettend fijn dat hospice Heuvelrug onder de aandacht is gekomen van het Heuvelrugfonds. Dit fonds is een initiatief dat goede doelen, projecten en initiatieven ondersteunt die de leefomgeving op de Utrechtse Heuvelrug verbeteren. Uit naam van het Heuvelrugfonds overhandigde Edwin van Veluw vrijdagmiddag 22 april jongstleden een bedrag van € 750,00 aan Wilma Verkerk, teammanager van hospice Heuvelrug. Dat gebeurde symbolisch met een herdenkingskaars.

Een deel van het geschonken bedrag zal namelijk worden besteed aan de aanschaf van herdenkingskaarsen met het logo van het hospice. Een ander deel van het bedrag zal worden besteed aan aroma zorg.

De herdenkingskaars, symbool van licht en warmte, wordt gebrand tijdens het ritueel van het uitdragen van de overleden gast in het bijzijn van de dierbaren. Bij het afscheid ontvangen de naasten de kaars als tastbare herinnering.


Het bedrag, in de vorm van de herdenkingskaars, wordt door teammanager Wilma Verkerk in ontvangst genomen uit handen van Edwin van Veluw van het Heuvelrugfonds.
“Het hospice wordt door jullie fonds verlicht, een initiatief als dit maakt het mogelijk iets extra’s te kunnen betekenen voor onze gasten."

In hospice Heuvelrug kregen weer 10 nieuwe vrijwilligers een certificaat na het bijwonen van de introductie cursus voor vrijwilligers.